การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 โดย สจ.อรรถพร สังข์ใจ...

งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์

งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์ "เกียรติยศความภูมิใจไตรรัตน์สัมพันธ์ สู่วันเกษียณ" ปี 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญร่วมงานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์...

การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้มาฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สจ.อรรถพร สังข์ใจ(สจ.บี )และ คุณอภิโชติ...

 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

  วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 04:39
 • งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์

  งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์ "เกียรติยศความภูมิใจไตรรัตน์สัมพันธ์ สู่วันเกษียณ" ปี 2563

  วันอาทิตย์, 06 กันยายน 2563 06:46
 • การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

  การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

  วันอาทิตย์, 06 กันยายน 2563 06:43
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิ

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

  วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2563 02:36
 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563

  วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2563 02:32

ผู้บริหารโรงเรียน

นายประกอบ  ชินานุปกรณ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ห้องแหล่งการเรียนรู้

 

ระบบการศึกษา

eblogdlitstemtepetilfreeviteeputmeakorng

ระบบสำนักงานอื่น ๆ

ptt2AMSS ptt2emisDMC62obec mailegpschoolmis

ข่าวประกาศทั่วไป

 

สถิติการเยี่ยมชม

034289
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
112
279
33401
1267
2193
34289

Your IP: 3.235.41.241
2021-04-15 16:11

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

โรงเรียน เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมใช้เป็นฐาน
            -   โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ผู้ปกครองนักเรียน  ครู ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยมีแผนปฏิบัติการภายใต้
       ธรรมนูญโรงเรียนเป็นเครื่องมือ
            -   โรงเรียนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี
        พ.ศ. 2551
             -  โรงเรียนกำหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
             -   โรงเรียนเป็นที่น่าอยู่อาศัย  ร่มรื่น สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั้งในและนอก
       ห้องเรียน
             -   โรงเรียนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกับชุมชน
             -   โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ  สร้างความภูมิใจในสถาบันบ้านเกิดชุมชนและสังคม