การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563 โดย สจ.อรรถพร สังข์ใจ...

งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์

งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์ "เกียรติยศความภูมิใจไตรรัตน์สัมพันธ์ สู่วันเกษียณ" ปี 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญร่วมงานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์...

การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ได้มาฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก...

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สจ.อรรถพร สังข์ใจ(สจ.บี )และ คุณอภิโชติ...

 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2563

  วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 04:39
 • งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์

  งานเกษียณกลุ่มไตรรัตน์ "เกียรติยศความภูมิใจไตรรัตน์สัมพันธ์ สู่วันเกษียณ" ปี 2563

  วันอาทิตย์, 06 กันยายน 2563 06:46
 • การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

  การฉีดวัคซีนกันบาดทะยัก และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6

  วันอาทิตย์, 06 กันยายน 2563 06:43
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิ

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

  วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2563 02:36
 • การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563

  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษาที่ 1/2563

  วันอาทิตย์, 09 สิงหาคม 2563 02:32

ผู้บริหารโรงเรียน

นายประกอบ  ชินานุปกรณ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

นางสุทธาสินี   ไชยกาล

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ห้องแหล่งการเรียนรู้

 

ระบบการศึกษา

eblogdlitstemtepetilfreeviteeputmeakorng

ระบบสำนักงานอื่น ๆ

ptt2AMSS ptt2emisDMC62obec mailegpschoolmis

ข่าวประกาศทั่วไป

 

สถิติการเยี่ยมชม

021153
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
27
51
545
19991
2019
2521
21153

Your IP: 35.170.78.142
2020-10-25 10:48

ประวัติโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2466  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดโพสพผลเจริญเป็นที่เรียน มีพระอธิการถม ไทยประจง  เจ้าอาวาสวัดโพสพผลเจริญเป็นผู้ดำเนินการ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2476  ทางราชการ  ได้ยกฐานะโรงเรียนขึ้นเป็นโรงเรียนประชาบาล โดยพระอธิการถม ไทยประจง ได้ลาสิกขาบทมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
             1.1  ประวัติการเปิดสอน
                    พ.ศ. 2466   เริ่มก่อตั้งโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ  โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน
                    พ.ศ. 2476  ได้เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนวัดมาเป็นโรงเรียนประชาบาลและต่อมาได้
                                     เปลี่ยนจากโรงเรียนประชาบาลเป็นโรงเรียนประชาบาลแบบจัดตั้ง เปิด
                                     สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
                    พ.ศ. 2519   โรงเรียนเริ่มเปิดสอนชั้นประถมปีที่ 5  โดยใช้เลขประจำโรงเรียน ปท.119
                    พ.ศ. 2523   โรงเรียนได้โอนจากการสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดสำนักงาน
                                      คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 
                                      เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 
                                      พร้อมทั้งเปลี่ยนการใช้เลขประจำโรงเรียนจาก ปท.119 
                                      มาเป็น พ.ส. ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                      ปทุมธานี เขต 2  สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                      กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษา