โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์

โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มบริหารงานการเงิน
18 หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.025237987 โทรสาร.025237987
เลือกประเภทบุคลากร
เลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 175 ครั้ง