โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

  18 หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 02-523-7987

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

Copyright © 2019. All Rights Reserved. Version 3.9.21